Хвала „Чачанском гласу“ и Зорици Лешевић Савић што је читаву страну посветила онима који то заиста и заслужују-ученицима који имају изузетне способности.

За свој предан рад награђени су најбољи матуранти Регионалног центра за таленте.

Емисија ТВ Лав – Рапорт у 5 са прилогом посвећеном раду Регионалног центра за таленте. Регионални центар представила Стручни сарадник Данијела Бугарчић.

Годишњак за школску 2018/19. годину.

Регионални центар за таленте Чачак је почео нови циклус рада за школску 2019/20. годину.

РЕЗУЛТАТИ 62. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ из Панчева и Систем регионалних центара Србије, расписују 16. Ликовни и кљижевни конкурс за ученике основних( 5,6,7, 8.разред) и средњих школа.

У  првом  делу Зборника  објављени  су  радови  ученика географије,  учесника  61. Републичког  такмичења  талената Србије,  одржаног  2. јуна  2018. у Чачку.

60.  Републички  зимски семинар  на  Филолошком факултету  у  Београду

Полазници група за биологију и екологију и заштиту животне средине посетили су Институт за воћарство.