Дисциплине Ментори
Математика Др Вера Лазаревић
Др Марија Ђукић
Сњежана Милутиновић
Физика Олга Дукић
Хемија Др Павле Машковић
Психологија Др.Mилица Стојковић
Наташа Драгојевић Савић
Информатика Мр Гордана Марковић
Виолета Василијевић
Биологија – екологија и
заштита животне средине
Мр Ивана Матовић Пурић
Др Душко Брковић
Географија Владимир Мајсторовић
Слађана Луковић
Данијела Стојановић
Драгана Маричић
Историја Данијела Давидовић
Мирослав Пурић
Српски језик
Књижевност
Данијела Ковачевић Микић
Милица Матовић
Александра Мишић
Енглески језик Ивана Грујовић