Дисциплине Ментори
Математика Др Марија Ђукић, Факултет техничких наука, Чачак
Марија Стевановић, Гимназија Чачак
Физика Олга Дукић, Техничка школа Чачак
Хемија Др Павле Машковић, Агрономски факултет
Психологија Тања Марковић, Машинска школа Чачак
Информатика
Мр Гордана Марковић, Техничка школа, Чачак
Виолета Василијевић, Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак

Мр Милоратка Симеуновић, ОШ „Милинко Кушић“, Техничка школа, Ивањица

Биологија – екологија и
заштита животне средине
Мр Ивана Матовић Пурић, Медицинска школа, Машинска школа Чачак
Др Душко Брковић, Агрономски факултетМилија Басарић,ОШ “ Др Драгиша Мишовић“ Чачак

Раде Перуничић, ОШ“Милинко Кушић“Ивањица

Географија
Владимир Мајсторовић ОШ „Свети Сава“, ОШ Прељина, Чачак
Слађана Луковић, Прехрамбено-угоститељска школа у Чачку

Драгана Маричић, Гимназија Ивањица
Александар Маричић, ОШ „Кирило Савић“, Техничка школа Ивањица

Историја Данијела Давидовић, Гимназија Чачак
Мирослав Пурић Међуопштински историјски архив
Српски језик
Књижевност
Александра Мишић, Гимназија  Чачак

Сања Перовановић, Медицинска школа, Чачак

Милица Милошевић, ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава

Илинка Оцокољић,Гимназија Ивањица

 Енглески језик

Техника и технологија

Јелена Ружичић, ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће

Ивана Кићановић, ОШ „Др Драгиша Мишовић“

Јована Божовић, ОШ „Милица Павловић“Чачак

Милкица Костић Златић,ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица