Хемија 

Хемија је, као посебна научна дисциплина,  континуирано заступљена у Регионалном центру за таленте, а сваке године значајан број полазника оствари запажене резултате. Све радионице се одржавају на Агрономском факултету у Чачку, па самим тим ученици имају могућност да искусе и лабoраторијски рад. Ментор полазницима Групе за хемију је проф. др Павле Машковић, професор на Агрономском факултету, Катедра за хемију. 

Ученици кроз радионицe савладавају и утврђују школско градиво.Такође, имају могућност да употпуне и надограде своје знање. Талентовани ученици приступају и изради научноистраживачког рада, што је од великог значаја за сваког младог човека који жели да уплови у свет науке. Неко ново, практично сагледавање науке ученицима омогућава лакше и примењивије усвајање и репродуковање знања.