Биологија и Екологија и заштита животне средине 

Група за биологију и Група за екологију и заштиту животне средине већ веома дуго и са великим успехом раде у оквиру Регионалног центра за таленте Чачак. Као ментори и дугогодишњи сарадници Центра,  у раду са децом учествују Ивана Матовић Пурић, професор биологије у Медицинској и Машинско-саобраћајној школи у Чачку, и проф. др Душко Брковић, професор на Агрономском факултету у Чачку. 

Радионице се одржавају на Агрономском факултету, што даје велику могућност ученицима да и практично приступе научноистраживачком раду. Поред практичног рада, ученици уз помоћ ментора обрађују  како школско, тако и градиво напредног нивоа. 

Припремајући се за такмичење, полазници Центра имају прилику да се сусретну и са писањем научног рада. Теме које се обрађују бирају се у договору са менторима и повезане су како са градивом из биологије и екологије, тако и са свакодневним животом и проблемима младих. 

Успеси ученика представљају велику сатисфакцију и дају подстрек да сваке године са једнаким ентузијазмом очекујемо нове младе људе жељне да унапреде своје знање.