Група за српски језик и књижевност Регионалног центра за таленте у Чачку основана је у јануару 2016. године. Њен први ментор била је Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник Школске управе у Чачку. Школске 2018/2019. године придружила су јој се још два ментора, проф. Александра Мишић, запослена у чачанској Гимназији, и проф. Милица Матовић, запослена у ОШ „Милица Павловић” и ОШ „Др Драгиша Мишовић” у Чачку. Ова група ради при Научном клубу чачанског Центра за стручно усавршавање. 

Ученици могу да похађају бесплатни радионичарски програм, који није обавезан, суботом од 10 до 11.30 часова, а могу и само да индивидуално сарађују са менторима, било уживо, било онлајн (коришћењем друштвених мрежа). Даровити ученици се опредељују за истраживачке радове или из српског језика или из књижевности, а на такмичењу полажу тест само из оне области из које су одабрали тему свог истраживачког рада. Такође, ученици надарени за писање могу да се такмиче и у књижевном стваралаштву (поезија, проза, драма, књижевна критика, есејистика, мешовите поетско-прозне врсте). Доминантно радионичарски приступ у раду омогућава изузетну активност ученика који на занимљив начин проширују знања из науке о језику и науке о књижености, али и савладавају технике академског писања и развијају и стичу знања и умења за живот. Полазници ове групе из године у годину освајају бројне републичке награде, али им је од диплома много важнији сам процес учења и чињеница да се у Групи за српски језик и књижевност негују тимски дух и пријатељство. 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Истражујемо… у чему се савремени српски језик разликује од народног говора некад и сад; како савремене информационе технологије утичу на језичку културу младих; какав је језик медија; које су најчешће грешке у јавном окружењу; хоће ли се одржати социјални фемининативи и како време и друштвени контекст утичу на развој језика… 

Истражујемо све оно што занима наше полазнике! 

Дођи и кажи нам шта да истражујемо и о чему да учимо заједно!