Група за историју  успешно ради у оквиру Регионалног центра за таленте Чачак. Ментори ове дисциплине су проф. историје Данијела Давидовић, запослена у ОШ „Владислав Петковић Дис” и Музичкој школи „Др Војислав Вучковић” у Чачку, и Владимир Пурић, дипл. историчар, запослен у Архиву града Чачка. Радионице се одржавају у Центру за стручно усавршавање и на Техничком факултету у Чачку. Време одржавања радионица усклађује се са обавезама ученика и ментора. Полазници Групе за историју имају могућност да утврде и  употпуне своје познање историје. Најпосвећенији имају прилику да се први пут сусретну и са писањем научноистраживачког рада. 

„Једино добро јесте знање, а једино зло је незнање”, рекао је Херодот. Основни циљ ове радионице, као и свих осталих у оквиру Центра за таленте, јесте проширивање и стицање нових сазнања .