Регионални  центар  за  таленте  основан  је децембра  1999. године  одлуком  Републичког  Центра  за  таленте  из  природних  и  техничких  наука и  одлуком  Скупштине  општине  Чачак. Административни део  центра  налази се  у  згради  Агрономског  факултета  у  Чачку.

Регионални центар  је  образовни-васпитно-научна установа  чији је основни  задатак  континуиран  и  појачан  рад са надареном децом  из  свих општина  Моравичког округа.

Израдом  научно-истаживачких радова, који  полазници  центра  раде  са  својим  менторима,  а  који  су  услов  учествовање  на  Регионалном  и  Републичком  такмичењу,  подстиче  се  развој  ка  креативном  размишљању  и  продукцији  нових  идеја  при  решавању  најразличитијих  проблема.

Истраживачки  експериментално-теориски  рад  подстиче  развој  свих  способности  за  будући  живот  почев  од  предузетничких  па  до  научно-истраживачких.

Анализом  експерименталних  резултата  ученици  стичу  способност  да  уочавају  узрочно-последичне  везе  најразличитијих  појава  како  у  науци  тако  и  у  практичном  животу.