Физика

Физика као наука је од самог почетка заступљена у оквру Регионалног центра за таленте Чачак. Као ментор у раду са ученицима учествује проф.Олга Дукић.Настава се реализује у Регионалном центру за стручно усавршавање као и онлајн коришћењем  друштвених  мрежа и платформи за учење.

У оквиру радионице  полазници групе имају могућност да поред теориског дела учествују и у изради огледа. Могућност да науче како да правилно изводе огледе,како да правилно забележе резултате мерења и да их касније обраде утицала је да  ученици  сваке године показују изузетну пожртвованост и заинтересованост за рад.

Упркос високим критеријумима успеси не изостају. Бројне награде са Републичких такмичења то и потврђују.