ИНФОРМАТИКА

Информатика као наука изучава проблеме информационе природе  бави се интеракцијом између човека и информацијског система па је стога неизоставна у свакодневном животу сваког појединца. У оквиру Регионалног центра сваке године велики број полазника приступи изучавању ове дисциплине.Ментори који раде са овом групом су мр. Гордана Марковић проф .рачунарства и информатике у Техничкој школи и Виолета Василијевић проф. информатике у Прехрамбено-угиститељској школи. Радионице се одржавају у Техничкој школи у Чачку и Прехрамбено-угоститељској школи у Чачку. 

Бесплатне радионице дају могућност ученицима да употпуне и прошире своја знања. Континуиран успешан рад на радионицама омогућио је ученицима да остваре запажене резултате на такмичењима.Писање научно–истраживачког рада додатно доприноси припреми ученика да своје вештине подигну на већи ниво.