ДИРЕКТОР ЦЕНТРА

Др Светислав  Марковић, рођен је 03. jануара  1962. у  Ивањици. Дипломирао је на  Машинском факултету  у  Крагујевцу и  докторирао 2003. године.

Запослен је у Високој  школи  техничких  струковних  студија   у  Чачку  од   1997. године. Изабран је у  звање  професора  за   ужу  научно – стручну  област   Машинско  инжењерство.  На  основним  студијама   држи  наставу   из   предмета:   Основи  машинства, Машински   елементи I,  Машински елементи II, Одржавање   машина   и   опреме,   Графичке  машине, Технологија  дораде  I  и  Технологија   дораде  II.

На  специјалистичким  студијама  држи  наставу   на   студијском   програму   Индустриско   инжењерство.

Објавио је  више  од 220  научних  и стручних  радова  из области  машинства (100  у иностранству)  и  54 из  других  области (туризам, историја, демографија, спорт), као и  око  60 публицистичких  радова.  Као аутор  и  коаутор потписује  45  књига, међу  којима  осам основних  и шест  помоћних уџбеника.  Међу  њима је  и  дванаест монографија.  Члан  је редакције  часописа  „Изворник“ Међуопштинског  историјског  архива у  Чачку .