Нови циклус рада за школску 2019/20. годину.

Регионални центар за таленте Чачак је почео нови циклус рада за школску 2019/20. годину.

Ученици сами, или уз помоћ предметних наставника, бирају дисциплину за коју ће се пријавити и коју ће додатно проучавати ове школске године.
Дисциплине које Регионални центар за таленте Чачак нуди за школску 2019/20. годину су:

1. Математика
2. Српски језик
3. Књижевност
4. Физика
5. Хемија
6. Географија
7. Информатика
8. Биологија
9. Енглески језик
10. Историја
11. Заштита животне средине
12. Психологија(само за ученике средњих школа)

Полазници  се могу пријављивати преко предметних наставника, психолога, педагога у својим школама, самостално на имејл: talentica@ftn.kg.ac.rs до 15. октобра 2019. године, како би их Центар позвао да попуне пријаву и објаснио им начин рада. Ове године ученици се могу пријављивати и путем Е-пријаве на сајту Регионалног центра http://talentica.edu.rs.