Ученици са изузетним способностима

Данијела Ковачевић  Микић , ментор  Групе за  српски  језик и  књижевност  Регионалног центра  за таленте  Чачак, учествовала  је  на 60.  Републичком  зимском семинару  на  Филолошком факултету  у  Београду , одржаном  од 1.  до  3.  фебруара  2019. године. Она  је  одржала две  секције  на тему  рада  са ученицима  изузетних  способности и  подршком  талентима, а  потом  је, из истог  угла ,  представила 11.  годиште  „Данице за  младе“ у  књижевном програму  „Вуков  век“ Вукове задужбине  из  Београда у  којем  су учествовали  и  др Миодраг Матицки,  проф.  др Бошко  Сувајџић  и др  Младен  Весковић.

Обе презентације  се  могу преузети  са  сајта Друштва  за  српско језик  и  књижевност Републике  Србије http://društvosj.fill.bg.ac.rs/?p=9340