ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА У ШКОЛСКОМ И ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

У суботу, 18.11. 2023. године, у 12.00 часова, на Факултету техничких наука у Чачку ( амфитеатар Факултета) одржаће се предавање Значај јавних библитека у школском и истраживачком раду у организацији Регионалног центра за таленте Чачак.  Аспекте коришћења и употребу библиотечко-информационих ресурса презентоваће Мирко Дрманац, виши библиотекар Научног одељења Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

Овладавање техника употребе библиотеке у писању истраживачких радова омогућава боље сагледавање теме која се истражује, тиме се постиже квалитетнији резултат рада. Упоредо са развојем савременог информационог друштва све су присутније озбиљне сумње у будућност књиге и читања.И поред оштре конкуренције дигиталних медија, библиотеке су задржале преимућства која чине да и даље остају незаобилазан садржалац функционалног образовања. Начини употребе библиотечких информационих ресурса који су корисницима на располагању потребно је приближити како ученицима тако и свима онима који су заинтересовани за нова сазнања и истраживања. Ефекти коришћења библиотеке нису релевантни само у теоријском смислу већ имају и практични израз који се огледа у припреми разних врста пројеката. Ово ће бити прво  предавање  којим ћемо покушати да полазнике Центра уведемо у процес писања истраживачког рада.