„ИЗРАДА ПИСАНЕ ВЕРЗИЈЕ НАУЧНОГ РАДА”

У суботу, 24. 02. 2024. године, на Агрономском факултету у Чачку организовано је предавање „Израда писане верзије научног рада” за све полазнике РЦТ Чачак.

  • Ученици основних школа од 10.00 до 12.00 часова.
  • Ученици средњих школа од 12.00 до 14.00 часова.

Ученицима основних и средњих школа, пружене су основне информације о писаној научној речи. Упознали су се са структуром научног рада, значајем сегмената и зашто је текст рада организационо по сегментима неопходно испоштовати. Како се развијала током протеклих векова, коме је  била доступна и шта представља данас.

На примеру једног научног проблема дискутавали су о дефинисaњу истраживања, потенцијалним могућностима истраживања и израде научног рада.

Предавање је одржала професор др Снежана Танасковић, редовни професот Агрономског факултета у Чачку.

2024 РЦТ Чачак израда писане верзије научног рада