63. Регионално и државно такмичење талентованих ученика основних школа по научним дисцилинама

63. РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА

 

Регионално такмичење талентованих ученика по научним дисциплинама:

  • мај 2020., Чачак, Технички и Агрономски факултет у Чачку, почетак у 10 часова

Државно такмичење талентованих ученика основних школа по научним дисциплинама:

  • и 24. Мај 2020, Чачак, Технички и Агрономски факултет у Чачку, почетак у 10 часова