2021/2022.школска година – година за памћење.

Регионални центар за таленте Чачак издао је Летопис за школску 2021/2022. годину као писани извештај претходног циклуса рада и приказ резултата и постигнућа   ученика  и ментора. Континуирани  рад, упорност и истрајности  ученика,  посвећеност професора-ментора резултирали су са 42 освојене Државне награде и 34 Специјалне дипломе у категорији истраживачких радова.

Регионални центар за таленте Чачак је у Нишу 15. новембра 2022. године награђен у категорији институција године  за изванредне резултате постигнуте у менторском раду са ученицима који имају изразите способности и за постигнућа даравитих ученика на свим нивоима Државног такмичења и смотри. РЦТ је лауреат награде “Светислав Милић-младима од срца“.

Са поносом истичимо да је 2021/2022. школска година – година за памћење.

Letopis 2021 2022 godin               12. страна-Чачански глас