Регионални центар за таленте Чачак основан је децембра 1999. године одлуком Републичког Центра за таленте из природних и техничких наука и Одлуком Скупштине општине Чачак.

Регионални центар  за  таленте  је  образовно-васпитно-научна  установа. Административни  део  центра  (седиште)  налази се  у  згради  Агрономског факултета  у Чачку. Истраживачки  рад  са  ученицима  одвија  се  тренутно  кроз   12  научних  дисциплина. Зависно  од  заинтересованости  ученика  могу  бити  формиране  нове  научне  дисциплине. За  рад  појединачних  дисциплина  задужен  је  координатор  дисциплине. Координатор  дисциплине  обавља  консултације  са  ученицима, организује  или  држи  менторске  часове, помаже  им  у  решавању  задатака  и  тестова, подстиче  и  развија  истраживачки  рад  код  ученика  усклађено  њиховим  жељама  и  склоностима.

Израдом  научно-истаживачких радова, који  полазници  центра  раде  са  својим  менторима,  а  који  су  услов  учествовање  на  Регионалном  и  Републичком  такмичењу,  подстиче  се  развој  ка  креативном  размишљању  и  продукцији  нових  идеја  при  решавању  најразличитијих  проблема.

Истраживачки  експериментално-теориски  рад  подстиче  развој  свих  способности  за  будући  живот  почев  од  предузетничких  па  до  научно-истраживачких.

Анализом  експерименталних  резултата  ученици  стичу  способност  да  уочавају  узрочно-последичне  везе  најразличитијих  појава  како  у  науци  тако  и  у  практичном  животу.