РАСПОРЕД РАДИОНИЦА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШК. 2018/2019. Г.

mart 18, 2019

ГРУПА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД РАДИОНИЦА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШК. 2018/2019. Г.

Напомена:  У случају организовања школских радних субота, радионице ће се померати на недељу.  Радионице се и даље одржавају у Центру за стручно усавршавање Чачак.

Полазници Групе за српски језик и књижевност сами заказују индивидуалне консултације са одабраним ментором у вези са истраживачким радом, у складу са својим обавезама.

Истраживачки радови се предају менторима до 10. априла 2019. године на завршно прегледање. Постер-презентација се предаје одабраном ментору  до 20. априла 2019.

Завршне верзије истраживачких радова са постер-презентацијама се достављају руководиоцу Групе Данијели Ковачевић Микић најкасније до 22. априла 2019. године.